نمایش 1–40 از 45 نتیجه

نمایش 9 24 36

کارت حافظه سن دیسک SD Extreme pro 100MBps ظرفیت 32 گیگابایت

415,000 تومان
کارت حافظه سن دیسک SD Extreme pro 100MBps ظرفیت 32 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت :

کارت حافظه سن دیسک MicroSD U1 Class 10 80MBps ظرفیت 32 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD U1 Class 10 80MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت : 32 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD U1 Class 10 80MBps ظرفیت 128 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD U1 Class 10 80MBps ظرفیت 128 گیگابایت ظرفیت : 128 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD U1 Class 10 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD U1 Class 10 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت : 32 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD U1 Class 10 98MBps ظرفیت 16 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD U1 Class 10 98MBps ظرفیت 16 گیگابایت ظرفیت : 16 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 32 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت : 32 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 64 گیگابایت

257,000 تومان
کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 64 گیگابایت ظرفیت : 64 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 128 گیگابایت

490,000 تومان
کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 128 گیگابایت ظرفیت : 128 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 256 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 256 گیگابایت ظرفیت : 256 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 512 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 512 گیگابایت ظرفیت : 512 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 512 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 512 گیگابایت ظرفیت : 512 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 256 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 256 گیگابایت ظرفیت : 256 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 128 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 128 گیگابایت ظرفیت : 128 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 64 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 64 گیگابایت ظرفیت : 64 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 32 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت : 32 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 1 ترابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 1 ترابایت ظرفیت : 1 ترابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme UHS-I U3 170MBps ظرفیت 64 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme UHS-I U3 170MBps ظرفیت 64 گیگابایت دارای ظرفیت ۶۴ گیگابایت استانداردهای Class 10، UHS-I،

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 200MBps ظرفیت 64 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 200MBps ظرفیت 64 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت :

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 200MBps ظرفیت 128 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 200MBps ظرفیت 128 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت :

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 200MBps ظرفیت 256 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 200MBps ظرفیت 256 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 200MBps ظرفیت 512 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 200MBps ظرفیت 512 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت :

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 100MBps ظرفیت 32 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 100MBps ظرفیت 32 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme 190MBps ظرفیت 64 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme 190MBps ظرفیت 64 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت : UHS-I

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme 190MBps ظرفیت 128 گیگابایت

710,000 تومان
کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme 190MBps ظرفیت 128 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت : UHS-I

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme 190MBps ظرفیت 256 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme 190MBps ظرفیت 256 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت :

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme 190MBps ظرفیت 512 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme 190MBps ظرفیت 512 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت : UHS-I

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 170MBps ظرفیت 64 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 170MBps ظرفیت 64 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت :

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 170MBps ظرفیت 128 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 170MBps ظرفیت 128 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت :

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 170MBps ظرفیت 256 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 170MBps ظرفیت 256 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت :

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 170MBps ظرفیت 512 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک MicroSD Extreme pro 170MBps ظرفیت 512 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت :

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 64 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 64 گیگابایت ظرفیت : 64 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 256 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 256 گیگابایت ظرفیت : 64 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 128 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 100MBps ظرفیت 128 گیگابایت ظرفیت : 64 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 64 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 64 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر آب، مقاوم در

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 512 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 512 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر آب، مقاوم در

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 256 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 256 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر آب، مقاوم در

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 128 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک SD Ultra Class 10 120MBps ظرفیت 128 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر آب، مقاوم در

کارت حافظه سن دیسک SD Extreme pro 200MBps ظرفیت 128 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک SD Extreme pro 200MBps ظرفیت 128 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت

کارت حافظه سن دیسک SD Extreme 150MBps ظرفیت 64 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک SD Extreme 150MBps ظرفیت 64 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت : UHS-I

کارت حافظه سن دیسک SD Extreme 150MBps ظرفیت 128 گیگابایت

کارت حافظه سن دیسک SD Extreme 150MBps ظرفیت 128 گیگابایت قابلیت‌های مقاومتی : مقاوم در برابر پرتو X استاندارد سرعت : UHS-I